Pracownik serwisu wulkanizacyjnego (ró?ne rejony)
Wyświetleń: 8
2021-02-22
kategoria: Praca - zatrudnie ;
miejscowość: Rozne rejony;
województwo: Holandia;
kontakt: 327390079;
Pracownik serwisu wulkanizacyjnego (ró?ne rejony)
Pracownik serwisu wulkanizacyjnego (ró?ne rejony)
Cena: 10,00 euro
Opis:
Stanowisko: Pracownik serwisu wulkanizacyjnego

Praca wewn?trz, w du?ym, nowoczesnym i czystym zak?adzie wulkanizacyjnym (Euromaster). Prace zwi?zane z wymian? i serwisowaniem opon. Regularne godziny pracy, mo?liwo?? podpisania sta?ego kontraktu holenderskiego. Lokalizacja pracy: ró?ne rejony w ca?ej Holandii (Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Deventer, Groningen, Hardewijk, Heerenveen, Leeuwarden, Lichtenvoorde, Meppel, Schiphol, Tilburg, Venlo, Zwolle, Wormerveer, Eindhoven).
Praca w systemie jednozmianowym (praca od 7:00 - 16:00).

Rozpocz?cie pracy: polowa marca

Podczas dwóch pierwszych dni odb?dzie si? szkolenie, po którym pracownik otrzyma certyfikat uprawniaj?cy do wykonywania pracy na terenie ca?ej Unii Europejskiej. Dni szkolenia s? liczone jako normalne dni pracy (p?atne).


Oferujemy:

- legalne zatrudnienie na podstawie kodeksu ABU CAO
- zakwaterowanie firmowe (€99 tygodniowo)
- bezp?atny transport do pracy* (dojazd rowerem lub samochodem)
- ubezpieczenie (€25,64 tygodniowo)
- stawk? godzinow? podstawow?: €10,91 brutto/h (bez stawki wiekowej)
- dodatki do wynagrodzenia: wakacyjny (+8.33%), urlopowy (+8.70%). za nadgodziny (125-150% stawki)
- wyp?aty tygodniowe


Wymagania:

- znajomo?? j?zyka angielskiego
- prawo jazdy kat B


Rekrutacja:

Zadzwo?: ? +48327390079


Dodatkowe informacje:

? Zainteresowanym - rezerwujemy transport za granic?.
? Przeprowadzamy rekrutacj? z osobami z ca?ej Polski i zza granicy.
? Wyjazdy organizujemy co tydzie? - mimo COVID granic? s? otwarte.
? Adres naszego biura: Agencja Pramer, 44-370 Pszów, ul. Pszowska 555, tel. +48327390079

_____________________________________

Dzi?kujemy za wszystkie zg?oszenia. Skontaktujemy si? tylko z wybranymi kandydatami do 3 dni roboczych od nades?ania zg?oszenia. Niniejsza oferta dotyczy pracy tymczasowej na terenie Holandii (Niderlandów); Pramer Agencja Po?rednictwa Pracy (KRAZ: 10850). W zwi?zku z nowymi przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych zapoznaj si? z nasz? polityk? prywatno?ci.

* dotyczy transportu na terenie Holandii z miejsca zakwaterowania do pracy.

Wyślij zapytanie do sprzedawcy

Imię i Nazwisko

Twój e-mail

Treść

Wpisz kod zabezpieczający:

Moje Konto  |  
Rejestracja  |  
Firmy  |  
Pomoc  |  
Regulamin  |